kvalitet

STREV FOR PERFEKSJON

Kvalitet viser ansvar - overfor våre kunder, våre samarbeidspartnere og miljøet. Og vi står overfor dette ansvaret hver dag for å møte de høyeste kvalitetskravene.

På den måten følger vi internasjonale retningslinjer og bruker materialer av høy kvalitet som sparer ressurser. SIRO ble allerede sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001 i 1995, bare ett år senere ble også sitt eget treforedlingsfirma i Bielsko / Polen tildelt FSC -sertifikatet.

Med den største omhu og nøyaktig definerte strukturer kan vi tilby våre kunder et velfungerende logistikksystem - enkelt, praktisk og miljøvennlig.

Ytterligere standarder som er viktige for oss er fleksibilitet og overholdelse av tidsfrister - i henhold til hvilke våre kunder måler og evaluerer oss.