Kvalitet

STRÄVA EFTER PERFEKTION

Kvalitet är ett tecken på ansvar – gentemot våra kunder, våra affärspartners och miljön. Och vi tar detta ansvar varje dag för att uppfylla de högsta kvalitetskraven.

På så sätt följer vi internationella riktlinjer och använder högkvalitativa material på ett resursbesparande sätt. Redan 1995 certifierades SIRO enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001, bara ett år senare tilldelades även det egna träbearbetningsföretaget i Bielsko/Polen FSC-certifikatet.

Genom största möjliga omsorg och exakt definierade strukturer kan vi erbjuda våra kunder ett välfungerande logistiksystem – enkelt, praktiskt och miljövänligt.

Andra viktiga standarder för oss är flexibilitet och efterlevnad av deadlines – enligt vilka våra kunder mäter och utvärderar oss.